PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN

JADUAL PENGURUSAN KUTIPAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

BIL.

PERKHIDMATAN

JENIS PREMIS

KEKERAPAN

1

Kutipan Sampah Domestik

Kawasan Perumahan

3 kali seminggu
Isnin, Rabu, Jumaat
atau
Selasa, Khamis, Sabtu
termasuk cuti am

Rumah Bertingkat

6 kali seminggu
termasukcuti am

Kawasan Perniagaan / Gerai/
Kilang

Setiap hari termasuk cuti am

Institusi

6 kali seminggu

2

Pembersihan kawasan :

i. Cucian Longkang

 

Perumahan / kedai / komersial /
Jalan Utama Ke Taman Perumahan

 

1 kali sebulan

ii. Potongan Rumput

Perumahan / kedai / komersial /
Jalan Utama Ke Taman Perumahan

2 kali sebulan

iii. Sapuan Jalan

Perumahan

2 kali sebulan

Jalan Utama Ke Taman Perumahan

Setiap Hari

Kedai / komersial /
Tidak termasuk Bd rKajang

6 kali seminggu

Bandar Kajang

Setiap Hari

iv. Sampah Pukal / Kebun

Perumahan / kedai / komersial /
Jalan Utama Ke Taman Perumahan

2 kali sebulan

Lain-lain Kawasan

Ikut Aduan / keperluan

v. Sampah Tabur

Jalan Protokol

Setiap Hari

Mukasurat: 1  2