PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN

JADUAL PENGURUSAN KUTIPAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

BIL PERKHIDMATAN JENIS PREMIS KEKERAPAN
1.
Kutipan Sisa Domestik
Kawasan Perumahan
3 kali seminggu (Isnin, Rabu, Jumaat atau Selasa, Khamis, Sabtu termasuk cuti am)
Rumah Bertingkat / Kawasan Komersial
Setiap hari termasuk cuti am
Institusi
5 kali seminggu
2.
Pembersihan awam :
a) Sapuan Jalan
i. Kawasan perumahan
2 kali seminggu
ii. Kawasan komersial
Setiap hari (2 kali sehari)
b) Pemotongan Rumput
Kawasan perumahan dan kawasan komersial
2 kali sebulan
c) Pembersihan Longkang
i. Kawasan perumahan
2 kali sebulan
ii. Kawasan komersial
4 kali sebulan
d) Kutipan Sisa Pukal / Longgok
Kawasan perumahan dan kawasan komersial
Setiap Isnin


Mukasurat: 1  2