MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016 (Suku Keempat)

BAHAGIAN JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 BIL.

TAJUK

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan pindaan senarai nilaian bagi pegangan baru, bangunan tambahan dan kebenaran merancang dan tukar syarat dilaksanakan pada Januari atau Julai setiap tahun

100%

2.

Memastikan proses permohonan pulangan balik mengenai bangunan tidak diduduki dapat dilaksanakan dalam tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember setiap tahun

 100%

3.

Memastikan pengendalian Mesyuarat Mendengar Bantahan dibuat 2 kali setahun

Tiada Mesyuarat

4.

Memastikan permohonan SMK dibuat sekali setahun

100%

5.

Memastikan sesi temuduga permohonan penyewaan harta Majis diadakan 2 kali setahun

100%

6.

Memastikan keputusan permohonan penyewaan dimaklumkan kepada pemohon-pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja selepas Mesyuarat Penuh Ahli Majlis, MPKj

100%

7.

Memastikan pengiraan permohonan caj pemajuan dapat disiapkan dan dibentangkan di dalam Mesyuarat Pembentangan Caj Pemajuan

100%