MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017 (Suku Keempat)

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Makluman kepada pemilik harta untuk sebarang pindaan Senarai Nilaian akan dimaklumkan melalui Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian.

Setiap 6 bulan.
(2 kali setahun)

100%

2.

Penerimaan notis pindaan oleh pemilik harta ke atas pindaan Senarai Nilaian yang telah dibuat.

Tidak kurang daripada 10 hari dari tarikh notis pindaan kuatkuasa

 100%

3.

Makluman keputusan Mesyuarat Bantahan bagi setiap pindaan Senarai Nilaian kepada pmbantah selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang.

14 hari

100%

4.

Proses pindahmilik oleh pemilik harta/penjual harta (jika lengkap).

30 minit

100%

5.

Proses tukar alamat oleh pemilik harta (jika lengkap).

30 minit

100%

6.

Makluman tarikh temuduga oleh pemohon-pemohon bagi harta gerai UPEN/pasar/gerai kiosk mikro-mara/medan selera/gerai pembangunan luar bandar(PLB) setiap tahun.

4 kali 100%

7.

Makluman keputusan temuduga selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang

14 hari -
8. Makluman keputusan nilaian Caj Pemajuan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan selepas Mesyuarat Pembentangan Nilaian Caj Pemajuan. 7 hari 100%