PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Makluman status lantikan semula kakitangan kontrak

6 bulan sebelum tarikh tamat kontrak

100%

2. Makluman keputusan kelulusan permohonan perjalanan ke luar negara 2 hari 100%
3. Makluman keputusan temuduga calon yang berjaya 30 hari -
4. Semakan rekod kehadiran kursus 3 hari 100%
5. Memproses bayaran kepada penceramah 10 hari dari tarikh permohonan diterima 91%

 

BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan pesanan tempatan yang telah diluluskan dimaklumkan kepada pembekal melalui telefon/ e-mel

7 hari dari tarikh kelulusan pesanan tempatan

72.41%

2.

Pemakluman keputusan sebutharga/ tender kepada jabatan/bahagian/ unit

5 hari

100%

3. Memastikan tempoh pelawaan tender terbuka dimaklumkan kepada pihak yang berminat melalui media cetak/ laman sesawang/ papan kenyataan 21 hari dari tarikh penjualan dokumen/lawatan tapak 100%
4. Memastikan tempoh pelawaan sebutharga terbuka dimaklumkan kepada pihak yang berminat melalui laman sesawang/ papan kenyataan 7 hari dari tarikh penjualan dokumen/lawatan tapak 100%