PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN HRMIS

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Semakan kelulusan cuti rehat

7 hari dari tarikh permohonan cuti dibuat

96.16%

2. Semakan status pengesahan perisytiharan harta 1 bulan dari tarikh perisytiharan dibuat 100%

 

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses pendaftaran penerimaan alat tulis dan peralatan pekerja

14 hari

100%

2.

Proses permohonan pengeluaran alat tulis dan peralatan pekerja

5 minit

100%

3. Proses pendaftaran aset alih MPKj 14 hari 100%
4. Proses pelupusan perabut 14 hari 100%