PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

UNIT AUDIT DALAM

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengedar memo pemberitahuan audit kepada jabatan/bahagian/unit sebelum pengauditan dijalankan (audit dalam SKT)

5 hari

100%

2. Mengadakan mesyuarat penutup audit 5S 6 bulan sekali selepas audit dijalankan 100%
 
3. Mengadakan mesyuarat khas audit 2 kali setahun 100%