PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memberi ulasan permohonan kebenaran merancang

14 hari

88.9%

2.

Memperakukan pelan pra-hitungan

10 hari

92%

3.

Memberi ulasan permohonan kelulusan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari

94.4%

4.

Memberi ulasan permohonan tukar syarat/pemberimilikan tanah/pecah sempadan/pecah bahagian/lesen menduduki sementara/permit mengalih batu-batuan

14 hari

85.1%

5.

Memberi kelulusan tukar kegunaan bangunan tadika/taska/pusat jagaan (sekiranya tiada bantahan)

30 hari

89.7%

6.

Memberi ulasan permohonan pelan bangunan

30 hari

91.2%

7. Memberi ulasan permohonan kelulusan pelan infrastrukur 14 hari 88.2%