PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN UNDANG-UNDANG

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Kertas siasatan yang lengkap dihantar untuk mendapatkan izin pendakwaan kepada Timbalan Pendakwaraya Negeri Selangor selepas kertas siasatan lengkap diterima

21 hari

100%

2.

Saman difailkan selepas mendapat izin pendakwaan daripada Timbalan Pendakwaraya Negeri Selangor

21 hari

100%

3.

Memastikan cubaan serahan saman dilaksanakan sebelum tarikh sebutan mahkamah

3 hari

100%

4.

Memastikan keputusan mahkamah dilaporkan kepada Timbalan Pendakwaraya Negeri Selangor selepas kes diputuskan

14 hari

100%

5.

Memastikan syarikat/persatuan/individu diarahkan untuk menandatangani perjanjian selepas penerimaan dokumen lengkap

45 hari

100%

6.

Memastikan dokumen mukasurat tandatangan Perjanjian Sewaan diserahkan kepada Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta dari tarikh penerimaan senarai penyewa.

5 hari

100%