MENU

 

Kemudahan Letak Kereta golongan OKU ini diadakan bagi tujuan memberi keselesaan kepada golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kajang (MPKj).

Kemudahan ini diadakan supaya jarak ke tempat yang dituju oleh golongan-golongan OKU ini adalah lebih dekat dan hampir dengan premis.