MENU

 

PENYEWAAN KOMPLEKS SUKAN DAN DEWAN-DEWAN KOMUNITI MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

Penyewaan kompleks sukan dan dewan-dewan komuniti Majlis Perbandaran Kajang adalah dibenarkan bagi individu vaksinasi lengkap