MENU

 

SILA AMBIL PERHATIAN, KEPADA PEMILIK KENDERAAN SEPERTI YANG DISENARAIKAN,
KENDERAAN TUAN/PUAN TELAH DISITA OLEH MAJLIS PERBANDARAN KAJANG KERANA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN 46(1)(e) AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 (AKTA 133).

 

SEHUBUNGAN DENGAN ITU, TUAN/PUAN DIBERI TEMPOH 14 HARI BEKERJA
(24 NOVEMBER 2021 – 11 DECEMBER 2021)
UNTUK MENUNTUT KEMBALI KENDERAAN TERSEBUT. SILA HUBUNGI JABATAN PENGUATKUASAAN DI TALIAN 03-87377899 samb. 2018/2301/2016.

 

SEKIRANYA TIADA TUNTUTAN SELEPAS TAMAT TEMPOH NOTIS INI, TINDAKAN PELUPUSAN KENDERAAN TERSEBUT AKAN DILAKSANAKAN MENGIKUT PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN.

KLIK PAUTAN UNTUK SENARAI KENDERAAN YANG DISITA