MENU
shahril
Jabatan Pesuruhjaya Bangunan(COB)

Shahril bin Omar
Ketua Jabatan
shahrilomar [at] mpkj [dot] gov [dot] my

Unit Pusat Setempat (OSC)

Egna Francis Gitom
Ketua Unit
 

syuhada
Unit Audit Dalam

Nor Shuhadah binti Buang
Ketua Unit
shuhadah [at] mpkj [dot] gov [dot] my

Unit Integriti

Nur Asmalaila binti Amlan
Ketua Unit
laila [at] mpkj [dot] gov [dot] my

bibi

Unit Pengurusan Projek

Ar. Dr. Hajjah Bibi Khairani binti Mohamed Sabri
Ketua Unit
bibi [at] mpkj [dot] gov [dot] my