MENU

Nama : Datuk TPr Nizam bin Sahari
Emel   : nizam_sahari [at] mpkj [dot] gov [dot] my

Objekif
Memberi perkhidmatan perancangan dan pembangunan bandar untuk keselesaan warga penduduk selaras dengan ketetapan ISO dan dasar Majlis

Misi
Memantau pembangunan infrastruktur bagi mewujudkan prasarana yang berkualiti, selesa dan indah berorientasikan undang-undang dan amalan kejuruteraan.

Visi
Ke arah perancangan yang harmoni dan selesa.

Fungsi

  • Memastikan perancangan gunatanah yang seragam berdasarkan kepada rancangan tempatan, dasar dan garispanduan perlaksanaan.
  • Memproses permohonan kebenaran merancang berdasarkan kepada peruntukan Akta Perancang Bandar dan Desa 1976, Akta 17.

Hubungi Kami
Jabatan Perancangan Pembangunan
Tingkat 3A, Menara MPKj,
Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.
No. Faks : 03-87331260