MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PELESENAN & PENJAJA

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses permohonan lesen perniagaan

30 hari

100%

2.

Mesyuarat Kelulusan Teknikal Pelesenan 

2 kali sebulan

100%

3.

Permohonan lesen perniagaan tidak berisiko diluluskan

30 minit

100%

4.

Pemprosesan permohonan lesen penjaja (sekiranya lengkap)

30 hari 100%

5.

Kelulusan permohonan permit iklan sementara (sekiranya lengkap)

3 hari 100%

6.

Kelulusan lesen anjing (sekiranya lengkap)

Serta-merta

100%