MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memberi Permohonan Kelulusan Pelan Infrastruktur 

14 hari

100%

2.

Memberi Ulasan Sokongan Pelan Bangunan

14 hari

87.5%

3.

Memberi Ulasan Sokongan Kebenaran Merancang

14 hari

97.3%

4.

Memberi Ulasan Sokongan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

14 hari

100%

5.

Memberi Ulasan Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan

14 hari

39%

6. Memberi Ulasan Permohonan Kelulusan Penyerahan Pelan Lampu Jalan 14 hari 100%
7. Memastikan kenderaan dan jentera MPKj menjalani penyelenggaraan Setiap 3 bulan sekali atau setiap 5,000 kilometer jarak perjalanan 100%
8. Menyelesaikan aduan infrastruktur seperti jalan dan perparitan 14 hari dari tarikh aduan diterima 90.5%
9. Memaklumkan pelantikan kontraktor bagi kerja-kerja di bawah RM20,000.00. 14 hari selepas spesifikasi kerja diluluskan 100%
10. Memaklumkan pelantikan kontraktor bagi kerja – kerja sebutharga/tender.

7 hari selepas mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga/Tender dari Bahagian Perolehan dan Bekalan MPKj.

100%
11. Memastikan tuntutan bayaran yang lengkap dikemukakan kepada Jabatan Perbendaharaan MPKj. 14 hari dari tarikh penerimaaan dokumen lengkap daripada kontraktor 0%

 

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengeluarkan surat setuju terima tender selepas keputusan diterima daripada urusetia jawatankuasa tender. 

7 hari

100%