MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
 

UNIT AUDIT DALAM

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengedar memo pemberitahuan audit kepada jabatan/bahagian/unit sebelum pengauditan dijalankan (audit dalam SKT)

-

100%

2. Mengadakan mesyuarat penutup audit 5S - -
3. Mengadakan mesyuarat khas audit - 50%