MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan langkah kawalan dan pencegahan kes denggi diambil tindakan

36 jam

100%

2.

Memastikan sekurang – kurangnya 50% premis makanan berlesen diperiksa tahap kebersihannya

sekurang-kurangnya sekali setahun

85%

3. Memastikan semua aduan disiasat 7 hari bekerja 91%
4. Memastikan kutipan sisa pepejal domestik setiap zon dikutip 2 kali seminggu 100%