MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan langkah kawalan dan pencegahan kes denggi diambil tindakan

36 jam

100%

2.

Memastikan sekurang – kurangnya 50% premis makanan berlesen diperiksa tahap kebersihannya

sekurang-kurangnya sekali setahun

100%

3. Memastikan semua aduan disiasat 7 hari bekerja 77%
4. Memastikan kutipan sisa pepejal domestik setiap zon dikutip 2 kali seminggu 100%

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 17 Januari 2020 - 4:31pm