MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Infrastruktur untuk Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 

14 hari

100%

2.

Memberi Ulasan Sokongan Pelan Bangunan

14 hari

90%

3.

Memberi Ulasan Sokongan Kebenaran Merancang

14 hari

92.11%

4.

Memberi Ulasan Permohonan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari

94.12%

5.

Memberi Ulasan Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan

14 hari

89%

6. Memberi Ulasan Permohonan Kelulusan Penyerahan Pelan Lampu Jalan yang lengkap 14 hari 100%
7. Memaklumkan pelantikan kontraktor bagi kerja-kerja di bawah RM20,000.00. 14 hari selepas spesifikasi kerja diluluskan 99.06%
8. Mengeluarkan surat pelantikan kontraktor selepas mendapat keputusan mesyuarat jawatankuasa sebutharga/tender daripada bahagian perolehan dan bekalan MPKj 7 hari bekerja

100%

9. Memastikan peyelenggaraan kecil kenderaan yang diselenggara di bengkel Majlis (BM) Tempoh 5 hari masa bekerja 100%
10. Memastikan peyelenggaraan kecil kenderaan yang diselenggara di bengkel Panel (BP) Tempoh 7 hari masa bekerja 94.49%

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengeluarkan Surat Lantikan Kontraktor selepas keputusan diterima daripada Urusetia Jawatankuasa Tender. 

7 hari

100%

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 17 Januari 2020 - 4:31pm