MENU

Majlis Perbandaran Kajang telah berjaya menganjurkan Program Derma Darah peringkat Majlis pada 20 Julai 2017. Program ini adalah program kerjasama antara pihak MPKj dan Pusat Darah Negara dan ianya adalah program tahunan di antara dua agensi. Program ini adalah terbuka kepada orang awam dan kakitangan Majlis. Objektif program ini diadakan adalah bertujuan untuk membantu Pusat Darah Negara mendapatkan bekalan rezab/simpanan darah yang mencukupi. Jumlah penyertaan adalah sebanyak 64 orang dan 56 pek darah berjaya diperolehi.

derma