MENU

Kadar Baru Bagi Lesen Anjing dan Sticker Kelulusan Banner dan Bunting

No

Jenis Lesen

Kadar Lama

Kadar Baru

1.

Lesen Anjing

RM10.00

RM30.00

2.

Sticker Banner

RM2.00

RM3.00

3.

Sticker Bunting

RM2.00

RM3.00

 

* Kadar baru berkuat kuasa mulai 01hb. Januari 2016

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi :
Jabatan Pelesenan dan Penjaja
Majlis Perbandaran Kajang