MENU

Untuk makluman, Jabatan Kawalan Bangunan, MPKj akan melaksanakan pemeriksaan berkala bangunan melebihi 5 tingkat dan berusia melebihi 10 tahun (Seksyen 85A) A133 (P.A.903) 1974 dalam kawasan pentadbiran MPKj.

Untuk maklumat dan garis panduan pemeriksaan berkala bangunan, sila klik DI SINI.

Harap maklum.