MENU

Jika anda ingin melupuskan bahan buangan sisa binaan atau sampah pukal yang berskala besar, anda boleh terus mendapatkan perkhidmatan syarikat - syarikat ini.

* Kos Pelupusan Adalah Di Bawah Tanggungan Anda Sendiri

 

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
Majlis Perbandaran Kajang

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 26 November 2020 - 5:00pm