MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN UNDANG-UNDANG

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memfailkan saman daripada tarikh Kertas Siasatan lengkap diterima

30 hari

100%

2.

Memastikan cubaan serahan saman dilaksanakan dalam tempoh 3  hari bekerja sebelum tarikh sebutan di mahkamah

3 hari bekerja

100%

3.

Memastikan keputusan mahkamah dilaporkan kepada TPRN dalam tempoh 14 hari bekerja setelah kes diputuskan

14 hari bekerja

100%

4.

Memproses Dokumen Perjanjian Untuk Penyeteman ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Daripada Tarikh Dokumen Perjanjian Lengkap Ditandatangani Oleh Pihak MPKj

14 hari bekerja

    100%

5.

Menguruskan tandatangan Perjanjian Sewa oleh Penyewa dalam tempoh 15 minit daripada waktu borang senarai semak JPPH diterima

15 minit

 

100%

 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 25 November 2022 - 4:44pm