MENU
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Proses permohonan kebenaran merancang

14 hari

91.9%

2.

Proses permohonan pelan pra-hitungan

10 hari

88.9%

3.

Proses ulasan permohonan kelulusan Sijil Pematuhan Siap Kerja (CCC)

14 hari

94%

4.

Proses ulasan permohonan tukar syarat/pemberimilikan tanah/pecah sempadan/pecah bahagian/lesen menduduki sementara/permit mengalih batu-batuan

14 hari

88.8%

5.

Proses permohonan kelulusan tukar kegunaan bangunan tadika/taska/pusat jagaan (sekiranya tiada bantahan)

30 hari

87%

6.

Proses ulasan permohonan kelulusan pelan bangunan

14 hari

88.7%

7. Proses ulasan permohonan kelulusan pelan infrastrukur 14 hari

88

88.9%

8. Mengemukakan notis peringatan 30 hari selepas siasatan dan pemeriksaan tapak dibuat. 14 hari bekerja 99.2%