MENU

Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 Akibat Wabak Covid-19, Sebut harga yang telah tutup pada 18 Februari 2020 yang akan tamat tempoh sah laku pada 17 Mei 2020 akan dilanjutkan tempoh sah laku dengan tambahan tempoh sebanyak 60 hari seperti Sebut harga berikut :

BIL TAJUK KERJA TARIKH SAH LAKU SEBUTHARGA (ASAL) TEMPOH SAH LAKU DILANJUTKAN
S4/2020 CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN AWAM JALAN TIMUR, MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. 17 MEI 2020
(90 HARI)
60 HARI

 

Bahagian Bekalan & Perolehan
Jabatan Khidmat Pengurusan
Majlis Perbandaran Kajang