MENU

Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Perbandaran Kajang Bulan Mac 2023

BIL TARIKH/MASA TAJUK MESYUARAT
1.

6/3/2023 (ISNIN)
9.00 pagi

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan dan Penswastaan Bil 2/2023
2. 6/3/2023 (ISNIN)
2.30 petang
Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Bil 5/2023
3. 14/3/2023 (SELASA)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Perkhidmatan dan Teknologi Maklumat Bil 3/2023
4. 15/3/2023 (RABU)
9 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Bil 3/2023
5. 15/3/2023 (RABU)
2.30 petang
Mesyuarat Jawatankuasa Pengindahan Bandar dan Kesihatan Bil 3/2023
6. 20/3/2023 (ISNIN)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Infrastruktur Bil 2/2023
7. 20/3/2023 (ISNIN)
2.30 petang
Mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Perniagaan dan Penjaja Bil 3/2023
8. 21/3/2023 (SELASA)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Bil 6/2023
9. 22/3/2023 (RABU)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Kemasyaratan Bil 3/2023
10. 28/3/2023 (SELASA)
9.00 pagi
Mesyuarat Majlis Bil 3/2023