PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

 PENCAPAIAN %

1.

Memastikan sijil penubuhan JMB dikeluarkan dari tarikh permohonan diterima

14 hari

100%