PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KEJURUTERAAN

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memberi Permohonan Kelulusan Pelan Infrastruktur bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 

14 hari

94.44%

2.

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Bangunan

14 hari

90.48%

3.

Memberi Ulasan Sokongan Kebenaran Merancang

14 hari

93.33%

4.

Memberi Ulasan Sokongan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

14 hari

89.74%

5.

Memberi Ulasan Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan

14 hari

100%

6. Memberi Ulasan Permohonan Kelulusan Penyerahan Pelan Lampu Jalan 14 hari 100%
7. Memaklumkan pelantikan kontraktor bagi kerja-kerja di bawah RM20,000.00. 14 hari selepas spesifikasi kerja diluluskan 100%
8. Memaklumkan pelantikan kontraktor bagi kerja – kerja sebutharga / tender 7 hari selepas mendapat keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga / Tender dari Bahagian Perolehan dan Bekalan MPKj

100%

9. Memastikan peyelenggaraan kecil kenderaan yang diselenggara di bengkel Majlis (BM) Tempoh 5 hari masa bekerja 100%
10. Memastikan peyelenggaraan kecil kenderaan yang diselenggara di bengkel Panel (BP) Tempoh 7 hari masa bekerja 99.39%

BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Mengeluarkan Surat Lantikan Kontraktor selepas keputusan diterima daripada Urusetia Jawatankuasa Tender. 

7 hari

0%
Tiada Permohonan