PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN LANDSKAP & REKREASI

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memaklumkan kepada perunding/ pemaju/ pemohon berkaitan kelulusan permohonan pelan landskap selepas Mesyuarat Jawatankuasa Unit Pusat Setempat (OSC).

14 hari

100%

2.

Memaklumkan kepada perunding/ pemaju/ pemohon berkaitan  kelulusan permohonan perakuan CCC selepas permohonan diterima daripada Unit Pusat Setempat (OSC).

14 hari

-

3.

Melaksanakan kerja-kerja pemotongan/ cantasan pokok teduhan yang tidak berisiko (hanya melibatkan kerja-kerja secara dalaman oleh pihak MPKj sahaja).

14 hari daripada tarikh aduan diterima oleh jabatan

100%