PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Makluman status lantikan semula kakitangan kontrak

6 bulan sebelum tarikh tamat kontrak

100%

2. Makluman keputusan kelulusan permohonan perjalanan ke luar negara 2 hari 99.15%
3. Makluman keputusan temuduga calon yang berjaya 30 hari 100%
4. Semakan rekod kehadiran kursus 3 hari 100%
5. Memproses bayaran kepada penceramah 10 hari dari tarikh permohonan diterima 77%

 

BAHAGIAN BEKALAN & PEROLEHAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan pesanan tempatan yang telah diluluskan dimaklumkan kepada pembekal melalui telefon/ e-mel

7 hari dari tarikh kelulusan pesanan tempatan

100%

2.

Pemakluman keputusan sebutharga/ tender kepada jabatan/bahagian/ unit

3 hari

27%

3. Memastikan tempoh penyediaan dokumen tawaran tender sekurang – kurangnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. 14 hari 100%
4. Memastikan tempoh penyediaan dokumen tawaran sebutharga sekurang – kurangnya dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. 7 hari 42%