MENU

NO.

SERVICES

TYPE OF PERMISES

FREQUENCY

1 Kutipan Sampah Domestik Kawasan Perumahan 3 kali seminggu
Isnin, Rabu, Jumaat
atau
Selasa, Khamis, Sabtu
termasuk cuti am
Rumah Bertingkat 6 kali seminggu
termasukcuti am
Kawasan Perniagaan / Gerai/
Kilang
Setiap hari termasuk cuti am
Institusi 6 kali seminggu
2 Pembersihan kawasan :-
i. Cucian Longkang Perumahan / kedai / komersial /
Jalan Utama Ke Taman Perumahan
1 kali sebulan
ii. Potongan Rumput Perumahan / kedai / komersial /
Jalan Utama Ke Taman Perumahan
2 kali sebulan
iii. Sapuan Jalan : Perumahan 2 kali sebulan
Jalan Utama Ke Taman Perumahan Setiap Hari
Kedai / komersial /
Tidak termasuk Bd rKajang
6 kali seminggu
Bandar Kajang Setiap Hari
iv. Sampah Pukal / Kebun Perumahan / kedai / komersial /
Jalan Utama Ke Taman Perumahan
2 kali sebulan
Lain-lain Kawasan Ikut Aduan / keperluan
v. Sampah Tabur Jalan Protokol Setiap Hari