MENU

BIL.

PERKHIDMATAN

JENIS PREMIS

KEKERAPAN

1. Kutipan Sisa Domestik Kawasan Perumahan 3 kali seminggu (Isnin, Rabu, Jumaat atau Selasa, Khamis, Sabtu termasuk cuti am)
    Rumah Bertingkat / Kawasan Komersial Setiap hari termasuk cuti am
    Institusi 5 kali seminggu
2. Pembersihan awam :-    
  a. Sapuan Jalan i. Kawasan perumahan 2 kali seminggu
    ii. Kawasan komersial Setiap hari (2 kali sehari)
  b. Potongan Rumput Kawasan perumahan dan kawasan komersial 2 kali sebulan
  c. Pembersihan Longkang i. Kawasan perumahan 2 kali sebulan
    ii. Kawasan komersial 4 kali sebulan
  d. Kutipan Sisa Pukal / Longgok Kawasan perumahan dan kawasan komersial Setiap Isnin