MENU

Takwim Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Perbandaran Kajang Bulan Mei 2023

BIL TARIKH/MASA TAJUK MESYUARAT
1.

8/5/2023 (ISNIN)
9.00 pagi

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Bil 9/2023
2. 11/5/2023 (KHAMIS)
9.00 pagi

Mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Perniagaan dan Penjaja Bil 5/2023

3. 12/5/2023 (JUMAAT)
10.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Pelaburan dan Penswastaan Bil 4/2023
4. 15/5/2023 (ISNIN)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatanluasa Perkhidmatan dan Teknologi Maklumat Bil 5/2023
5. 16/5/2023 (SELASA)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Bil 5/2023
6. 17/5/2023 (RABU)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuaa Pengindahan Bandar dan Kesihatan Bil 5/2023
7. 18/5/2023 (KHAMIS)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Infrastruktur Bil 4/2023
8. 19/5/2023 (JUMAAT)
9.00 pagi
Mesyuarat Jawatankuasa Kemasyarakatan Bil 5/2023
9. 22/5/2023 (ISNIN)
9.00 pagi
Mesyuarat Majlis Bil 5/2023