MENU

 

Majlis Perbandaran Kajang melalui Program Local Agenda 21 ingin membuka penyertaan kepada semua sekolah rendah dan menengah untuk menyertai Anugerah Sekolah Hijau Tahun 2024.

Anugerah ini terbuka kepada 2 kategori:
Kategori Sekolah Rendah
Kategori Sekolah Menengah

Borang penyertaan dan maklumat mengenai pertandingan boleh dirujuk dengan mengimbas kod QR yang tertera.

sekolah hijau 2024