MENU

Tarikh: 1-4 Disember 2023

Kehadiran: Tuan Mohd Fareez bin Mohd Ariss @ Mohd Hatta (Timbalan Yang Dipertua MPKj), Encik Kamarul Izlan bin Sulaiman (Pengarah Unit Perancangan Korporat dan Perhubungan Awam MPKj), Tuan Haji Reduan bin Idris (Pengarah Jabatan Perancangan Pembangunan MPKj), urus setia Inovasi MPKj dan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Smart Kiddie.

Objektif:

1. Meningkatkan kefahaman tentang inovasi dan pengkomersialan.
2. Menghargai penglibatan kumpulan inovatif dan kreatif (KIK).
3. Melawat jabatan yang menguruskan inovasi dan pengkomersialan.
4. Memenuhi keperluan kriteria SPB-PBT dan APPC.

Hasil:

1. Peserta dapat menerokai peluang-peluang pelaksanaan inovasi yang boleh diaplikasi atau diguna pakai di MPKj.
2. Mewujudkan hubungan baik dan potensi kerjasama dengan UMS.
3. Meningkatkan ilmu mengenai kaedah pengkomersialan produk inovasi.
4. Melihat produk inovasi yang dihasilkan menjurus kepada penglibatan komuniti secara langsung.

Semoga program seperti ini dapat terus dilaksanakan bagi meningkatkan penglibatan MPKj dalam inovasi.

lawatan sabah 2023