MENU

Tarikh: 17 - 18 April 2024
Tempat: Hotel Palm Garden, Putrajaya
Perunding: Intellect Momentum Training & Consulting Sdn Bhd (IMTC)

Objektif:

  1. Memahami konsep, tujuan, dan kaedah pengauditan yang betul.
  2. Memahami keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat berdasarkan standard ISO/IEC 27001:2022.
  3. Memahami peranan dan tanggungjawab juruaudit dalam.
  4. Merancang perjalanan audit dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.

Hasil:

  1. Peserta mempelajari teknik dan kaedah mengaudit mengikut keperluan standard baharu.
  2. Peserta dapat memahami peranan dan tanggungjawab juruaudit dalam serta perancangan perjalanan audit dalam ISMS.
  3. Peserta memperoleh pengetahuan dan penerangan yang mendalam mengenai standard MS ISO/IEC 27001:2022.

Peserta: Ketua Audit Dalam ISMS, Timbalan Ketua Audit Dalam ISMS, pasukan audit dalam ISMS

auditor ismsauditor isms 2