PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN AM & KEURUSETIAAN

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan maklumbalas status permohonan penggunaan dewan/kompleks sukan/padang awam melalui telefon/surat/e-mail sebelum tarikh penggunaan

7 hari

100%

 

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL.

 TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Memastikan semua permohonan penyelenggaraan komputer secara adhoc

1 hari

100%

2.

Memastikan semua permohonan penyelenggaraan komputer bagi (kerosakan kecil)

7 hari selepas pesanan tempatan dikeluarkan

100%

3. Memastikan semua permohonan penyelenggaraan komputer bagi (kerosakan besar) 30 hari selepas pesanan tempatan dikeluarkan 100%
4. Memastikan semua permohonan e-mel baharu dapat diwujudkan 3 hari 100%
5. Memastikan semua permohonan kemaskini e-mel 2 hari -
6. Memastikan semua permohonan penutupan e-mel dapat dikeluarkan dari senarai e-mel 2 hari 100%
7. Memastikan penyenggaraan sistem e-mel 3 hari -
8. Memastikan semua permohonan penyelenggaraan sistem dapat diselesaikan 7 hari / 30 hari selepas pesanan tempatan diterima bagi yang melibatkan pembekal 100%