MENU

PEGAWAI UTAMA

shahril
SR SHAHRIL BIN OMAR
Pengarah
JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)


EGNA FRANCIS GITOM
Pengarah
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

syuhada
NOR SHUHADAH BT. BUANG
Pengarah
UNIT AUDIT DALAM

fikri
MOHAMAD FIKRI BIN MARANI
Ketua Unit
UNIT INTEGRITI

bibi
AR. DR. HAJJAH BIBI KHAIRANI BT. MOHAMED SABRI, BPC, PPT
Ketua Unit
UNIT PENGURUSAN PROJEK

reduan
HAJI REDUAN BIN IDRIS, PPT
Pegawai Perancang Bandar Dan Desa
JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Kemaskini Terakhir: Sabtu, 16 Januari 2021 - 9:51pm