MENU

pic

Assalamualaikum w.b.r dan salam sejahtera kepada semua warga MPKj dan penduduk di bawah pentadbiran MPKj.

Dikesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pengunjung Portal MPKj. MPKj berazam untuk terus komited dalam meningkatkan perkhidmatan pengurusan perbandaran kepada semua pelanggan dan penduduk.

Bagi mencapai hasrat tersebut, MPKj telah pun menetapkan visi untuk menjadikan "Kajang Sebagai Bandar Pilihan Untuk Didiami" dengan mewujudkan persekitaran kediaman yang kondusif dengan menyediakan perkhidmatan perbandaran dan infrastruktur ke arah kehidupan berkualiti. Untuk mencapai visi ini, 5 teras strategik telah dirangka iaitu :

1.    memperkasa tadbir urus organisasi
2.    membudayakan inovasi dan teknologi
3.    mewujudkan komuniti yang responsif dan bertanggungjawab
4.    menyediakan perkhidmatan perbandaran berkualiti; dan
5.    merealisasikan pembangunan terancang dan mampan.

Sehubungan itu, saya menyeru seluruh warga MPKj termasuk peniaga dan pemaju untuk bersama-sama MPKj untuk menjadikan perbandaran kita bersih, selesa dan kondusif ke arah merealisasikan visi MPKj untuk menjadikan "Kajang Sebagai Bandar Pilihan Untuk Didiami".

Akhir kata, terima kasih atas sokongan anda semua.

 

Y.BHG. DATO' MOHD SAYUTHI BIN BAKAR DPMS, SMS
YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN KAJANG