MENU

 

•  Komitmen kami menjamin layanan yang mesra dan perkhidmatan yang terbaik
•  Memastikan setiap permohonan yang dikemukakan diproses menepati tempoh yang ditentukan dengan cekap dan amanah
•  Tegas dan adil adalah amalan kami dalam mengawal kegiatan dalam kawasan kami
•  Mewujudkan satu belanjawan yang terkawal dengan mengelakkan pembaziran tanpa mengabaikan kepentingan umum
•  Memastikan pembangunan di daerah ini indah, selesa dan makmur sejajar dengan wawasan nasional
•  Bil cukai taksiran harta dikeluarkan 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai
•  Memberi perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di kawasan komersial dan rumah-rumah pangsa dan 2 hari sekali di kawasan taman-taman perumahan dan pemotongan rumput-rumput dan pembersihan longkang 2 kali sebulan
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 20 Oktober 2017 - 11:46am