MENU

Soal selidik kajian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pengguna-pengguna web terhadap faktor-faktor kebolehpercayaan laman web dalam mempengaruhi penglibatan pengguna.

Sila klik pautan di bawah untuk menjawab soalan soal selidik.

https://www.surveymonkey.com/r/websitecredibilityUserEngage

Terima kasih.