MENU

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) iaitu agensi di bawah Bank Negara Malaysia telah menerbitkan sebuah video bertajuk "Semua Tentang Syawal" - memperlihatkan bagaimana dua nilai murni iaitu menetapkan matlamat hidup yang jelas dan menjalankan usaha sebaik mungkin, perlu untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Berikut ialah pautan video klip AKPK tersebut :

"Semua Tentang Syawal"