MENU

Majlis Perbandaran Kajang menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

 

Tajuk Format
DATA KAWASAN PEMAJUAN BERSTRATA DI BAWAH PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN KAJANG (MPKj) XLS

 

Panduan Data Terbuka

Kemaskini Terakhir: Isnin, 28 November 2022 - 11:22pm