MENU

Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2023

Senarai Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Dari Bulan Januari Hingga Bulan Jun

BIL
PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
BILANGAN TRANSAKSI
JAN
%
FEB
%
MAC
%
APR
%
MEI
%
JUN
%
1 Membuat
aduan
(e-Aduan)
2067 5% 1334 2.8% 1384 5.2 1301   1475   1244  
2

Semak dan cetak penyata/bil cukai taksiran
(e-Taksiran)

- - - - - - - - -   -  
3 Bayaran cukai taksiran, kompaun dan lesen (e-Bayar) 38,060 92.8% 45,727 95% 24,830 93.1            
4 Tempahan dewan (e-Dewan) 283 0.69% 333 0.7% 202 0.8            
5 Senarai iklan Tender dan Sebut harga
(e-Tender)
- - 3 0.006% 4 0.015            
6 Permohonan Pelekat Kenderaan OKU (e-OKU) 10 0.02% 12 0.03% 9 0.03 4   4   10  
7 Permohonan Lesen (e-Lesen) 512 1.2% 423 0.9% 87 0.3            
8 OSC Online 94 0.2% 130 0.3% 148 0.6 118          

 

Senarai Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Dari Bulan Julai Hingga Bulan Disember

BIL
PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
BILANGAN TRANSAKSI
JUL
%
OGS
%
SEP
%
OKT
%
NOV
%
DIS
%
1 Membuat aduan (e-Aduan) 1616                      
2 Semak dan cetak penyata/bil cukai taksiran (e-Taksiran) -                      
3 Bayaran cukai taksiran, kompaun dan lesen  (e-Bayar)                        
4 Tempahan dewan (e-Dewan)                        
5 Senarai iklan Tender dan Sebut harga (e-Tender)                        
6 Permohonan Pelekat Kenderaan OKU (e-OKU) 12                      
7 Permohonan Lesen (e-Lesen)                        
8 OSC Online