MENU

LAPORAN TAKLIMAT PENYEDIAAN PELAN TINDAKAN PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI 2035

 

PENYERAHAN LAPORAN INTERIM

 

MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI BIL.012018

 

MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI BIL.022018

MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERBANDARAN RENDAH KARBON MAJLIS PERBANDARAN KAJANG BIL 1/2021

 

MESYUARAT JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MAMPAN DAN PERBANDARAN RENDAH KARBON MAJLIS PERBANDARAN KAJANG BIL 2/2021

  • Minit Mesyuarat

 

MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI BIL.032018

 

MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI BIL.012019

MESYUARAT PERBINCANGAN CADANGAN AKHIR  DRAF PELAN TINDAKAN PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI 2035

 

PELAN TINDAKAN PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI 2035

 

MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA PERBANDARAN RENDAH KARBON BANDAR BARU BANGI BIL.012020