MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2022 (Suku Ke-1)

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Makluman kepada pemilik harta untuk sebarang pindaan Senarai Nilaian akan dimaklumkan melalui Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian.

Setiap 6 bulan.
(2 kali setahun)

0%
(Program Penilaian Semula dilaksanakan dan tiada notis dikeluarkan mengikut pindaan Sek.144 Akta Kerajaan Tempatan 1976)
 

2.

Penerimaan notis pindaan oleh pemilik harta ke atas pindaan Senarai Nilaian yang telah dibuat.

Tidak kurang daripada 10 hari dari tarikh notis pindaan kuatkuasa

0%
(Program Penilaian Semula dilaksanakan dan tiada notis dikeluarkan mengikut pindaan Sek.144 Akta Kerajaan Tempatan 1976)

3.

Makluman keputusan Mesyuarat Bantahan bagi setiap pindaan Senarai Nilaian kepada pembantah selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang.

14 hari

0%
(Pendengaran bantahan akan dibuat pada bulan April 2022)
 

4.

Proses pindahmilik oleh pemilik harta/penjual harta (jika lengkap).

30 minit

100%

5.

Proses tukar alamat oleh pemilik harta (jika lengkap).

30 minit

100%

6.

Makluman tarikh temuduga oleh pemohon-pemohon bagi harta gerai UPEN/pasar/gerai kiosk mikro-mara/medan selera/gerai pembangunan luar bandar(PLB) setiap tahun.

4 kali 100%
 

7.

Makluman keputusan temuduga selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang

14 hari bekerja

0%

 

8. Makluman keputusan nilaian Caj Pemajuan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan selepas Mesyuarat Pembentangan Nilaian Caj Pemajuan. 7 hari bekerja 100%
 

 

***Klik di sini untuk ke ARKIB pencapaian piagam pelanggan