MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2023 (Suku Ke-2)

JABATAN PENILAIAN 

 BIL.

TAJUK

TEMPOH

PENCAPAIAN %

1.

Makluman kepada pemilik harta untuk sebarang pindaan Senarai Nilaian akan dimaklumkan melalui Notis Kenyataan Pindaan Senarai Nilaian.

Setiap 6 bulan.
(2 kali setahun)

0%
 

2.

Penerimaan notis pindaan oleh pemilik harta ke atas pindaan Senarai Nilaian yang telah dibuat.

Tidak kurang daripada 10 hari dari tarikh notis pindaan kuatkuasa

0%

3.

Makluman keputusan Mesyuarat Bantahan bagi setiap pindaan Senarai Nilaian kepada pembantah selepas disahkan dalam Mesyuarat Majlis, Majlis Perbandaran Kajang.

14 hari

100%

 

4.

Proses pindahmilik oleh pemilik harta/penjual harta (jika lengkap).

30 minit

100%

5.

Proses tukar alamat oleh pemilik harta (jika lengkap).

30 minit

100%

6.

Makluman keputusan nilaian Caj Pemajuan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan selepas Mesyuarat Pembentangan Nilaian Caj Pemajuan.

7 hari bekerja 100%
 

 

***Klik di sini untuk ke ARKIB pencapaian piagam pelanggan