MENU

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
1 Komitmen kami menjamin layanan yang mesra dan perkhidmatan yang terbaik
2 Memastikan setiap permohonan yang dikemukakan diproses menepati tempoh yang ditentukan dengan cekap dan amanah
3 Tegas dan adil adalah amalan kami dalam mengawal kegiatan dalam kawasan kami
4 Mewujudkan satu belanjawan yang terkawal dengan mengelakkan pembaziran tanpa mengabaikan kepentingan umum
5 Memastikan pembangunan di daerah ini indah, selesa dan makmur sejajar dengan wawasan nasional
6 Bil cukai taksiran harta dikeluarkan 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai
7 Memberi perkhidmatan pungutan sampah setiap hari di kawasan komersial dan rumah-rumah pangsa dan 2 hari sekali di kawasan taman-taman perumahan dan pemotongan rumput-rumput dan pembersihan longkang 2 kali sebulan