MENU
KAEDAH-KAEDAH PEKERJA KELAKUAN & TATATERTIB (MAJLIS DAERAH HULU LANGAT) 1995 
UUK ini digubal untuk mengawal perkara-perkara yang berkaitan dengan disiplin kakitangan dan pegawai Majlis. Ia memperincikan secara khusus tindakan yang boleh dikenakan kepada kakitangan dan pegawai sekiranya didapati telah melakukan perkara-perkara yang merupakan suatu kesalahan di bawah kaedah-kaedah ini atau mana-mana undang-undang lain seperti yang diputuskan oleh Majlis.