MENU

PEGAWAI UTAMA

RAJANI BIN RAJIMIN, P.J.K
Pegawai Penguatkuasa
JABATAN PENGUATKUASAAN
rajani [at] mpkj [dot] gov [dot] my


ROSALIZA BINTI GHAZALI
Pegawai Tadbir
JABATAN  PENGUATKUASAAN
rosaliza [at] mpkj [dot] gov [dot] my

 

HAJJAH SAZZELINA BT. ISMAIL, P.P.C
Pegawai Perancang Bandar Dan Desa
JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN
sazzelina [at] mpkj [dot] gov [dot] my

 

SUZIANA BT. HANAFI
Pegawai Teknologi Maklumat
Bahagian Teknologi Maklumat
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
suziana [at] mpkj [dot] gov [dot] my


ABDUL HALIM BIN SAMAH
Jurutera
JABATAN KEJURUTERAAN
halim [at] mpkj [dot] gov [dot] my


SR. TS.MOHD ADIB BIN ADAM A.I.S
Juruukur Bangunan
JABATAN KAWALAN BANGUNAN
mohdadib [at] mpkj [dot] gov [dot] my