MENU

KADAR SEWAAN POKOK HIASAN

KATEGORI : SEKOLAH / INSTITUSI PENDIDIKAN AWAM / JABATAN KERAJAAN / BADAN BERKANUN

BIL JENIS PENTAS JENIS PAKEJ KADAR SEWAAN (RM) CAGARAN (RM)
1 Pentas Platform A 100.00 200.00
    B 150.00 200.00
    C 200.00 200.00
2 Pentas Dewan A 150.00 200.00
    B 200.00 200.00
    C 250.00 200.00

 

BIL JENIS HIASAN   KADAR SEWAAN (RM)  
    PASU KECIL PASU SEDANG PASU BESAR
1 Tiang-tiang Khemah - 2.50 4.00
2 Sudut selain pentas 1.50 2.50 4.00

 

KATEGORI : NGO / SWASTA / INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA 

BIL JENIS PENTAS JENIS PAKEJ KADAR SEWAAN (RM) CAGARAN (RM)
1 Pentas Platform A 150.00 200.00
    B 200.00 200.00
    C 250.00 200.00
2 Pentas Dewan A 200.00 200.00
    B 250.00 200.00
    C 300.00 200.00

 

BIL JENIS HIASAN   KADAR SEWAAN (RM)  
    PASU KECIL PASU SEDANG PASU BESAR
1 Tiang-tiang Khemah - 3.00 5.00
2 Sudut selain pentas 2.00 3.00 5.00